Αμμοβολές φορτηγών

Αναλαμβάνουμε την αμμοβολή φορτηγών με άριστο αποτέλεσμα.

Η αμμοβολή είναι ο μόνος τρόπος για να καθαρίσουμε καλά μια μεταλλική επιφάνεια, και να απομακρύνουμε σκουριές ή πολλά στρώματα παλιών χρωμάτων, καθώς ο συνδυασμός αέρα υψηλής πίεσης και ειδικά επεξεργασμένης άμμου, καταφέρνουν να χτυπήσουν και τα πιο δύσκολα σημεία, και να απομακρύνουν οτιδήποτε υπάρχει.